Tilse at alt sikkerhetsutstyr følger lover, regler og forskrifter

Som organisasjon må du kunne stole på sikkert utstyr som oppfyller relevante standarder, kvalitetskrav og lover og forskrifter. Enten du bruker fallsikring, ståltau, løfteutstyr eller produkter for lastesikring. Med Ropetex og Powertex trenger du ikke bekymre deg for noe av dette.

Ropetex- og Powertex-produktene er et trygt valg for daglig bruk i generelle industrielle anvendelser. Hvert produkt er også i samsvar: det oppfyller gjeldende lover og forskrifter, inkludert maskindirektivet og relevante EN-standarder.

➕ Detaljerte produktspesifikasjoner
Når det gjelder sikkerhet, går vi ett skritt videre. Våre produkter produseres nøyaktig i samsvar med våre detaljerte produktspesifikasjoner. Disse går ofte utover kravene fastsatt i (EN)-standardene. Hvert aspekt av produktet er grundig gjennomtenkt, fra detaljerte tekniske beskrivelser til merking og pakkeinstruksjoner.

➕ Godt samarbeid med produsentene
Hvordan sikrer vi at alle produkter alltid er trygge og i samsvar? Vi samarbeider direkte med nøye utvalgte produsenter. De velges ut etter grundig screening av vårt lokalt tilstedeværende revisjonsteam. Under en slik screening sørger vi blant annet for:

 • Et høyt nivå av spesialisering i produksjonen av produktet.
 • Kvaliteten på produksjonsprosessen.
 • Kvaliteten og kilden til de råmaterialene som brukes.
 • Om produsenten aktivt arbeider med kvalitetskontrollsystemer og anvender dem.
 • Om produsenten tester produktene grundig og i samsvar med standardene etter produksjonen.

➕ Regelmessige kvalitetsrevisjoner
Regelmessige kvalitetsrevisjoner gjennomføres også etter screeningen. Dette gjør vårt lokale revisjonsteam. Dette teamet består av lokale fagpersoner med omfattende kunnskap om blant annet (europeiske) standarder og lover og forskrifter.

Hva ser vi etter?

Under en kvalitetsrevisjon sjekker teamet produsenten på følgende punkter, blant annet:

 • Kompetanse (i produksjonen av produktet).
 • Dokumentkontroll, ISO-standardisering og andre påkrevde sertifikater.
 • Working according to established ISO procedures
 • Arbeide i henhold til etablerte ISO-prosedyrer.
 • Sporbarhet fra ferdig produkt til halvfabrikat og/eller råmateriale.
 • Tekniske detaljer i produksjonsprosessen: blir produktet produsert korrekt?
 • Tilstanden til maskiner: er alle maskiner i orden, hvilken type vedlikehold utføres, og blir kalibreringer utført punktlig?
 • Tilgjengelig testutstyr og standardtester.
 • Utstyr i det interne testlaboratoriet, inkludert sjekk av maskiner og testmetode.
 • Beskrivelse av prosessene og om dette samsvarer med praksis.

Etter en revisjon utarbeider vi en detaljert oppfølgingsplan og overvåker fremgangen på avtalte tiltak. Våre merker, Ropetex og Powertex, sikrer trygt utstyr.

Kontakt oss
Vil du dra nytte av å bruke Ropetex- og/eller Powertex-produkter? Ta kontakt med en forhandler nær deg!