Visjon, misjon og kjerneverdier

Visjon

Å være den foretrukne leverandøren av løfteløsninger og sette standarder for en mer bærekraftig fremtid.

Misjon

Kundetilfredshet
Våre kunder stoler på oss på grunn av vår kompetanse, pålitelighet og kvalitet. Dette bidrar til trygge, bærekraftige og effektive arbeidsmiljøer over hele verden.

Foretrukket partner
Vår suksess avhenger av vår evne til å samarbeide med produsenter som deler våre verdier og lidenskap for innovasjon.

Global men lokal
Vi forstår viktigheten av å være tett på våre kunder og kombinere fordelene ved fleksibel, lokal entreprenørskap med styrken til en internasjonal gruppe.

Lønnsom vekst
Vi sikrer vekst og innovasjon gjennom engasjerte mennesker i en lærende organisasjon, og vi er aktivt på jakt etter selskaper med samme verdier som ønsker å bli med i vår gruppe.

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier binder oss sammen og skiller oss ut fra andre aktører i markedet. De gjenspeiles i alt vi gjør og er en viktig veiledning for alle våre selskaper og mennesker.

Fremtidsrettet
Vi jobber med langsiktige løsninger. Vi bryr oss om våre medarbeidere, de menneskelige relasjonene og ressursene våre. Ved å fokusere på en bærekraftig drift over tid sikrer vi høy effektivitet, motiverte medarbeidere og fornøyde kunder.

Få ting til å skje
Vi er endringsvillige. Vi leter etter nye ideer og jobber kontinuerlig med forbedringer. Dette gjør oss tilpasningsdyktige i en verden som endrer seg. Vårt fokus på utvikling gjør oss attraktive for eksisterende og nye kunder, så vel som ansatte.

God å jobbe med
Kunden er alltid i fokus når vi bygger, utvikler og driver vår virksomhet. Vi har høy tillit til våre medarbeidere og forventer samtidig en høy grad av ansvarsfølelse hos alle vi jobber med. Dette resulterer i økt verdiskapning både for våre kunder og internt i Certex.