Regler og forskrifter for fallsikring

Height Safety KnowHow logo

Når man utfører arbeid i høyden, er det avgjørende å overholde forskrifter som spesifiserer at personer som utfører oppgaver der det er en risiko for å falle fra to meter eller mer, må implementere beskyttende tiltak for å redusere slike risikoer. Disse tiltakene kan omfatte kollektiv beskyttelse, for eksempel arbeidsplattformer eller stillas, eller bruk av personlig fallsikringsutstyr.

For å etablere et trygt arbeidsmiljø i høyden, må en grundig vurdering av situasjonen foregå før arbeidet starter. Denne vurderingen omfatter en omfattende risikoanalyse og en godt dokumentert redningsplan, begge bør vedlikeholdes av de involverte personene. Det er avgjørende å understreke at bruk av personlig fallsikringsutstyr aldri bør utføres isolert for å minimere risikoer effektivt.

Risikoanalyse

En grundig risikoanalyse vurderer alle potensielle risikoer knyttet til arbeidet. Identifiserte risikoer bør følges av tiltak som tar sikte på å eliminere eller minimere dem. Risikoanalysen bør også omfatte hensyn som arbeidsplassens utforming, ankerpunktets plassering og styrke, egnetheten til valgt utstyr basert på brukerens kompetanse og erfaring, og tilrettelegging av ergonomiske forhold for å redusere ubehag og belastning på brukeren.

Redningsplan

Ved en ulykke er raske redningsoperasjoner avgjørende. En bruker fanget i en fallsikringssele står overfor risikoen for å oppleve traumer, som kan resultere i alvorlige skader og i ekstreme tilfeller et dødelig utfall. Følgelig er en godt definert redningsplan med klare prosedyrer for en rask og sikker redning uunnværlig. Før man starter arbeid i høyden, må potensielle tiltak som letter en trygg og effektiv redning, og som forhindrer hengende traumer, vurderes nøye.

Inspeksjon

Før hver bruk må fallsikringstutstyret gjennomgå en grundig sjekk for synlige skader eller ødelagte sømmer. En årlig inspeksjon av en kompetent person er avgjørende, spesielt når utstyret har vært utsatt for unormale belastninger. Skadet utstyr bør aldri brukes og bør enten kasseres eller returneres for reparasjon i henhold til produsentens instruksjoner.

Sikkerhet i høyden KnowHow banner