Certex Norge AS er sertifisert som sakkyndig virksomhet 

Kran og løfteteknikk

Magnetic Rope Testing

MRT

Vi tilbyr service, testing og inspeksjon av redningsutstyr

Maritime service

Vi leverer komplette løsninger

Spoling, spleising og strekkbenk

On- og offshore

ndt inspeksjon

Fortøyning for flyteringer, stålanlegg og flåter analyseres dynamisk med bidrag fra vind, strøm og bølger.

Fortøyninger havbruk

Bruksanvisninger/sertifikater

Dokumentasjon