Certex Norge AS er sertifisert som sakkyndig virksomhet 

Kran og løfteteknikk

Vi tilbyr service, testing og inspeksjon av redningsutstyr

Maritime service

Vi leverer komplette løsninger

Spoling, spleising og strekkbenk

On- og offshore

ndt inspeksjon

Fortøyning for flyteringer, stålanlegg og flåter analyseres dynamisk med bidrag fra vind, strøm og bølger.

Fortøyninger havbruk

Bruksanvisninger/sertifikater

Dokumentasjon