Grunnleggende forståelse for fallsikring!

Height Safety KnowHow logo

Det er avgjørende å ha omfattende kunnskap om fallsikringsutstyr, veiledet av forskrifter som sier at enhver arbeidstaker som opererer 2 meter eller mer over et lavere nivå, må beskyttes mot fall. Overholdelse innebærer å overholde direktiv NS 9610 (2020) - Fallsikring - Arbeid i høyden - Opplæring og utførelse.
Denne spesifiserer følgende:

  • Krav til opplæring i og valg, bruk og kontroll av fallsikringsutstyr og utstyr for redning ved arbeid i høyden. For eksempel bør det velges operativ leder, det skal foretas kartlegging av farer, risikovurdering og valg av riktig type utstyr.
  • Det beskrives ulike typer fallsikringssystemer som adgangsbegrensende systemer, posisjoneringssystemer, falloppfangende systemer og redningssystemer. Ved redning kan ulike typer redningsprinsipper benyttes og det må foreligge en plan som blant annet sikrer rask respons, kompetanse og minst mulig risiko.
  • Opplæring av fallsikring er en svært viktig del av NS 9610 og er inndelt i en teoretisk del og en praktisk del. Det listes opp teoretiske emner som deltaker skal opplæres i, og en plan for praktisk opplæring med læringsemner. Tidsbruk, roller og mange andre aspekter for gjennomføring av kurs er beskrevet.

Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til dødsfall og alvorlige skader på arbeidsplassen og tas på høyeste alvor av norske bedrifter. NS 9610 forklarer det norske regelverket rundt fallsikring og gir praktisk info om utførelse, utstyr og opplæring ved arbeid i høyden.

Å dele de essensielle komponentene inn i elementer 1, 2, 3 og 4 danner et helhetlig personlig fallsikringssystem, som er i stand til å redusere eller forhindre fallrelaterte skader når det implementeres riktig. Imidlertid er streng overholdelse av alle fire elementer i samsvar med gjeldende lovgivning avgjørende for effektiv personlig fallsikring.

1. Forankringspunkt

Regulert av EN 795 må ankerpunktet, enten det er en bjelke, sikkerhetsgjerde, sveiset konstruksjon eller midlertidig horisontal tråd, tåle en statisk belastning på minst 12 kN i 3 minutter. Optimal posisjonering, både i høyde og vertikal justering, minimerer fallrisikoen, og forhindrer pendeleffekter og kontakt med lavere nivåer i tilfelle et fall.

2. Koblingselement

Koblingen fungerer som den sentrale koblingen mellom ankerpunkt og fallsikringsutstyret, for eksempel stropper, stålwire eller karabinere. I samsvar med EN 362 må den tåle en belastning på minst 15 kN i 3 minutter.

3. Sjokkabsorbering

Integrert i ankerpunktet eller fallblokken, sørger støtdempende enheter som oppfyller EN 365-standardene for at kroppen ikke opplever mer enn 6 kN påkjenning. Streng overholdelse av denne standarden er avgjørende for å forhindre potensiell dødelig skade på indre organer under et fall.

4. Fallsikringssele

For brukeren, er selen et viktig komponent i det personlige fallsikringen, som oppfyller kravene i EN 361. Valg av riktig sele avhenger av faktorer som bruk, miljø og arten av arbeidet.

For mer informasjon om fallsikringsanalyser eller ytterligere opplæring i fallsikring, kan du kontakte CERTEX Norge.

Sikkerhet i høyden KnowHow - Arbeid i høyden banner