Height Safety KnowHow

Her kan du lese om vår KnowHow relatert til fallsikringsutstyr

Height Safety KnowHow logo

Vår kunnskap er din trygghet!


Få innsikt i korrekt bruk av fallsikringsutstyr, forstå tilknyttede risikoer og etabler sikre arbeidsforhold. Utforsk artiklene våre for å utvide kunnskapen din om arbeid i høyden med fallsikringsutstyr. Denne verdifulle informasjonen og rådene er rettet mot de som aktivt bruker utstyret og de som er involvert i anskaffelsen.

For assistanse og veiledning angående kjøp eller bruk av fallbeskyttelsesutstyr, kan du gjerne ta kontakte oss via kontaktskjemaet.

Vi er her for å støtte deg!

Kontakt oss!

 Les en artikkel
Grunnleggende forståelse

Vi deler de essensielle komponentene inn i elementer som danner en helhetlig forståelse i fallsikringssystem.

Les mer

Les en artikkel
Risikosikring i høyden

For å sikre effektiv fallbeskyttelse under nedfiring, må tre kritiske faktorer vurderes.

Les mer

Les en artikkel
Reguleringer

Å overholde forskrifter er avgjørende. Personer som utfører oppgaver der det er en risiko for å falle fra to meter eller mer, må implementere beskyttende tiltak for å redusere slike risikoer.

Les mer

Les en artikkel
Viktige forberedelser

Å begi seg ut på arbeid i betydelig høyde krever ikke bare riktig utstyr, men også kompetent håndtering fra deg som bruker.

Les mer