Viktige forberedelser ved bruk av fallsikringsutstyr

Height Safety KnowHow logo

Å begi seg ut på arbeid i betydelig høyde krever ikke bare riktig utstyr, men også nøyaktig håndtering fra deg som bruker. Like viktig er det å sørge for at både du og kollegene dine har den kompetansen som er nødvendig for å jobbe i høyden.

Før du starter oppgavene dine, er det avgjørende å ha en omfattende forståelse av utstyret ditt og det omkringliggende miljøet. Vurder følgende sjekkliste før hver jobb for å sikre arbeidsplassen din:

Fullført risikoanalyse

Gjennomfør en grundig risikoanalyse som vurderer potensielle risikoer knyttet til arbeidet. Bli kjent med forskrifter og retningslinjer som gjelder for risikoanalyse, og sørg for nøye vurdering av nåværende risikoer.

Tydelig redningsplan

I tilfelle en ulykke er raske redningsoperasjoner avgjørende. Forbered en redningsplan som er lett tilgjengelig for de som er involvert i arbeidet, selv før oppgavene starter.

Korrekt utstyr

Velg utstyr basert på dine spesifikke behov, eventuelle utfordringer i arbeidet og arten av oppgavene du skal utføre. Sørg for at det valgte utstyret overholder gjeldende forskrifter og kombineres i samsvar med disse standardene.

God opplæring

Å jobbe i et miljø med fallrisiko krever riktig kunnskap og erfaring. Prioriter å skaffe deg den nødvendige opplæringen for å øke selvtilliten og kompetansen din på arbeidsplassen. For mer informasjon om fallsikringsanalyser og ytterligere opplæring i fallsikring, kan du kontakte CERTEX Norge.

Inspeksjon av utstyr

Gjennomfør en visuell inspeksjon av utstyret ditt før og etter hver arbeidsøkt. I tillegg bør du få en kvalifisert person til å utføre en årlig inspeksjon. Ta kontakt med oss for assistanse på dette!

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til et tryggere arbeidsmiljø og sikrer at du er godt forberedt på arbeid i høyden.

Sikkerhet i høyden KnowHow - Fallsikring header