Om Certex Norge

norgeskart over avdelinger certex norge as

Certex Norge AS - our logo

Certex Norge AS er en ledende leverandør av ståltau og løfteutstyr i Norge. Vi er også kvalitetsleverandører av fortøyning og skipsutstyr, i tillegg til at vi har et bredt og landsdekkende servicetilbud som omfatter sakkyndig kontroll og reparasjoner innenfor kran og løfteteknikk, teknisk service, NDT og maritim service.

Opprinnelse

Selskapet startet i 1965 som et handelsselskap kalt Nils Ohlin & Co AB. Hovedprodukter var ståltau, skipsutstyr og små maskiner.
Solgt til det Britiske selskapet BRIDON i 1973. Skiftet navn til Bridon Rig Service AS i 1980.
I 1984 ble Bridon Norge AS etablert. I 1997 kjøpte FKI Plc Bridon og Certex for å ekspandere på løfte- og servicesegmentet.
Skiftet navn til CERTEX NORGE i 1998. FKI Plc solgte Certex Europa sommeren 2005 til det svenske konsernet Axel Johnson Internasjonal.

Oppkjøp mellom 1970 - 2007

 • Bridon Riggservice
 • Lund & Braastad
 • S.I.W.
 • Monrad Andersen Riggservice
 • Thams
 • Angelvik
 • Graff IOS Vestland Trading
 • Kran & Reparasjonsservice
 • Løfte og Transportteknikk
 • Mobil Talurittlås og spleiseverksted
 • Erling Haug
 • Haug Offshore Service
 • W. Giertsen

Langs hele Norges kyst

Certex Norge as er landsdekkende

Vi tilbyr lokal tilstedeværelse og en høy servicegrad fra våre avdelinger i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Trondheim, Kristiansund, Harstad, Hammerfest og Florø.

Certex Norge AS har alltid vært opptatt av å levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Alle våre avdelinger har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til kravene i ISO 9001:2015. Vi er sertifisert som sakkyndig virksomhet (se lengre ned) innenfor en rekke områder.
Våre verkstedenheter og servicebiler er godt utrustet med nødvendig utstyr for å påta seg produksjon, service og vedlikehold av ståltau, løfteredskaper og fortøyningssystemer til både havbruk, offshore- og onshoremarkedet. I tillegg har vi en utstrakt servicevirksomhet knyttet opp imot NDT og maritimt redningsmateriell som redningsflåter, redningsdrakter, vester og brannutstyr.

Certex Norge AS sin målsetting er å være en god, fleksibel og profesjonell samarbeidspartner, med aktiv deltakelse i bransjens utvikling.

Certex Norge AS skal være kundens naturlige valg når det gjelder kompetanse, sikkerhet og forsvarlig bruk av løfteutstyr. Vi kaller det Lifting Knowhow. Våre ansatte har høy faglig kompetanse, og vi ønsker å bruke vår Lifting KnowHow for å yte best mulig service og teknisk støtte til våre kunder.

Lifting KnowHow official logo

Hos Certex Norge AS har vi en uttalt kvalitetspolitikk som gir føringer i vårt daglige arbeid. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss, og gjennom kvalitetssystemet vårt har vi et verktøy for å kunne jobbe systematisk med å tilfredsstille våre kunder og kontinuerlig forbedre våre prosesser. Kontakt oss dersom du vil dele ris eller ros med oss – det er gjennom tilbakemeldinger vi kan bli bedre!

Bureau Veritas ISO 9001 Management System CertificationBureau Veritas ISO 14001 Management System Certification

Certex Norge AS skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet og minimal belastning på ytre miljø etter gjeldende lover og forskrifter. Vår politikk er alltid å oppfylle våre kunders og aktuelle interessenters krav og behov gjennom være en god, fleksibel og profesjonell samarbeidspartner.

Certex Norge AS har et ledelsessystem for kvalitet og miljø som er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

Certex Norge AS er sertifisert sakkyndig virksomhet for kontroll av kraner og løfteutstyr.

Certex Norge AS er kvalifisert leverandør gjennom Achilles JQS.

Certex Norge AS er kvalifisert leverandør gjennom Magnet JQS.

Certex Norge AS er kvalifisert leverandør til entreprenørene gjennom StartBANK.

Certex Norge AS leverer produktsertifisert fortøyningsutstyr til oppdrettsnæringen.

Certex Norge AS er kvalifisert leverandør til energisektoren gjennom Utilities NCE (tidligere Sellihca)

I vår organisasjon arbeider vi og resten av Lifting Solutions Group aktivt for å ta del i samfunnsutviklingen på en etisk og miljømessig god måte.

En attraktiv arbeidsgiver

Et bærekraftig selskap som Certex Norge AS utvikles best gjennom fornøyde og dyktige medarbeidere. Hver år gjennomføres en medarbeiderundersøkelse hvor de ansattes synspunkter tillegges stor vekt i vårt arbeid med å være en attraktiv arbeidsgiver. Vårt syn er at alle ansatte i selskapet er viktige og betydningsfulle uansett kjønn, alder, erfaring, utdanningsnivå eller etnisk bakgrunn.

Miljø

Vi fokuserer på å minske miljøbelastningen med fokus på fire hovedområder: transport (personer og varer), strømforbruk, miljøvennlige varer samt gjenvinning.

Vårt mål er å bli miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 i løpet av 2019. Gjennom å tilby tjenester innenfor inspeksjon og vedlikehold, kan vi også hjelpe våre kunder til å forlenge livslengden på våre produkter noe som igjen gir redusert miljøpåvirkning.

Bærekraftig produksjon - Supplier Code of Conduct

Certex Norge AS har fokus på å velge leverandører som behandler sine medarbeidere med respekt og verdighet. Vi forventer og krever varer av god kvalitet og at leverandørenes tilvirkningsprosesser lever opp til kravene på en høy miljøstandard. Vår videre bearbeiding av produktene i egne verksteder ivaretar samme fokusområder.

Lokalt engasjement

I vurderer løpende å støtte foreninger og prosjekter der vi har salgskontorer, og som etter våre retningslinjer er positive bidragsytere til lokalsamfunnet. Eksempelvis har vi støttet byggingen av den flotte seilskuta i Kristiansund, Skonnert IDEAL. Dette er først og fremst barnas og ungdommens seilskute. Målet har vært å gi et godt og levende bidrag til alle maritimt interesserte i byen og distriktet, solid forankret i en kulturhistorisk tradisjon. 

Core Social Responsibility

Powertex- og Ropetex-logoer

For et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø.

Ansvarlig heising og løfting, sikkert arbeid i høyden og sikker transport av last fra A til B.

Axel Johnson Internationals Ropetex- og Powertex-merker gir deg alle produktene du trenger for dette. Høy kvalitet, i samsvar med alle relevante europeiske lover og forskrifter og bærekraftig produsert.

Designet for daglig bruk i generelle industrielle applikasjoner.

Ropetex leverer ståltau av høy kvalitet for en rekke høykvalitetsapplikasjoner. Powertex gir deg heise- og løfteutstyr, samt lastsikrings- og fallsikringsprodukter. Alle produktene er egnet for daglig bruk i generelle industrielle applikasjoner og er eksklusivt tilgjengelige, med ekspertråd, gjennom våre forhandlere.

Alle våre ledige stillinger legges ut på FINN.no.