NDT

Non-Destructive Testing

Vi kan tilby NDT-tjenester innenfor de fleste konvensjonelle metoder. Alle våre inspektører innehar Nivå 2 sertifikater i henhold til EN ISO 9712, i sine respektive metoder. Vi besitter bred erfaring på NDT-inspeksjon av både on- og offshoreutstyr, samt på klassing av båter (tykkelsesmåling). Vi er NTO-registrert og godkjent NDT-leverandør av DNV GL, Lloyds Register og Bureau Veritas. 

Vi tilbyr blant annet:

  • VT - Visuell inspeksjon
  • MT – Magnetpulver testing
  • PT – Penetrant testing
  • ET – Eddy Current testing (virvelstøm)
  • RT – Radiografisk testing
  • UT – Ultralyd testing
  • ACFM
  • Videoinspeksjoner
  • Sveiseinspektør NS 477

Kontakt oss for oppdrag!

NDT inspeksjon hero