Wind service

Icon sustainable customer offer

Langsiktig sikkerhet og bærekraft


Hver dag sikrer våre produkter og Lifting KnowHow tusenvis av løfteoperasjoner i en lang rekke bransjer. Vi setter vår stolthet i å tilby trygge produkter og tjenester for å møte kundenes kvalitetsforventninger og forbedre deres bærekraftytelse. Med lang historie og erfaring i løftebransjen har vi utviklet nødvendig kunnskap for å stille de riktige kravene til produktene som muliggjør langsiktig sikkerhet og bærekraft.

Trygge produkter som varer


Med vår Lifting KnowHow veileder vi våre kunder til å velge det best egnede produktet for applikasjonen. Kundene kan føle seg komfortable med at de tilbys trygge produkter med riktig kvalitetsnivå, noe som muliggjør smidig og sikker drift.

Vi ser også vårt ansvar i å forlenge produktenes levetid, og derfor tilbyr vi et bredt spekter av tjenester. Som et eksempel hjelper vi kundene med å gjøre en riktig vurdering om det er på tide å bytte produktene eller ikke – både når det gjelder sikkerhet og bærekraft.

Chain sling assembly


”Som CERTEX-kunde skal du føle deg trygg på at du får et produkt som oppfyller høye krav både når det gjelder kvalitet, sikkerhet og bærekraft. Vi jobber hver dag for både å oppfylle kravene i dag, men også for å sikre langsiktig bærekraft”

Emma Max, Markedsleder CERTEX Sverige

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Fra lineær til sirkulær


Ved å tilby mer bærekraftige tilbud, og sammen med våre kunder å utforske nye alternative forretningsmodeller, kan vi bidra til en mer effektiv ressursbruk samt muliggjøre kostnadsreduksjoner.

Vi søker kontinuerlig partnerskap som fører til produkt- og tjenesteinnovasjoner med redusert miljøfotavtrykk. Det langsiktige målet er kun å sette produkter på markedet som er mulig å gjenbruke eller resirkulere og dermed bidra til en sirkulær materialstrøm. Selvfølgelig uten å ofre hverken kvalitet eller sikkerhet.

Recycle everything to remanufacture products


Bærekraftig forsyningskjede

Ved å samarbeide med leverandører som deler våre verdier og oppfyller våre bærekraftsstandarder, sørger vi for at alle ledd i kjeden deler de samme målene, en bærekraftig forsyningskjede.

Bærekraftig drift

Vi streber etter å oppnå bærekraftig drift gjennom ressurseffektivitet og svært engasjerte medarbeidere.