Image

Icon sustainable supply chain

Hvert ledd i kjeden er viktig


Ved å samarbeide med leverandører som deler våre verdier og oppfyller våre bærekraftsstandarder, sørger vi for at alle ledd i kjeden deler de samme målene, en bærekraftig forsyningskjede.

I samarbeid med våre leverandører forbedrer vi kontinuerlig kvaliteten og sikkerhetsnivået på produktene våre og streber etter en leverandørkjede som oppfyller våre krav i vår leverandørkodeks. Vår erfaring er at leverandører som skårer godt på bærekraft, også scorer høyt på kvalitet.

Som distributør skjer hoveddelen av våre produkters bærekraftpåvirkning i forsyningskjeden vår som vi ikke kontrollerer direkte. Vi overlater imidlertid ikke noe til tilfeldighetene, og vår systematiske tilnærming er beskrevet i vår retningslinje for bærekraft i forsyningskjeden. Målet med retningslinjen er å utvikle langsiktige relasjoner med våre leverandører og forbedre deres bærekraftytelse, inkludert helse og sikkerhet, miljø, sosial og forretningsetikk. Alle våre leverandører bør opprettholde standardene i retningslinjer for oppførsel, og for alle definert som "risikoleverandører" utfører vi regelmessig bærekraftsrevisjoner, fulgt opp med korrigerende handlingsplaner.

Code of conduct folder


”Vi gjør leverandørene oppmerksomme på deres risiko og muligheter for forbedringer ved stedlige revisjoner og ber om en korrigerende handlingsplan. Når vi utfører oppfølgingsrevisjoner, kan vi se klare forbedringer hos det store flertallet av leverandørene.”

Alice Yang, Axel Johnson International’s kontor i Ningbo, Kina

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Lokal tilstedeværelse som gir resultater


For å sikre kvalitet og bærekraft under produksjon av våre produkter i Asia, har Axel Johnson International et lokalt kontor i Ningbo, Kina. Våre lokale representanter jobber tett med våre leverandører for å veilede dem til å oppfylle våre krav.

Ved å ha lokal tilstedeværelse kan vi gjennomgå og systematisk arbeide for en ansvarlig produksjon, gode arbeidsforhold og menneskerettigheter – at leverandørene etterlever våre etiske retningslinjer.

Image

Bærekraftig drift

Vi streber etter å oppnå bærekraftig drift gjennom ressurseffektivitet og svært engasjerte medarbeidere.

Bærekraftig kundetilbud

Vi setter vår stolthet i å tilby trygge produkter og tjenester for å møte kundenes kvalitetsforventninger og forbedre deres bærekraftytelse.