Viktige momenter ved valg av ståltau

Lifting Knowhow Logo

Hvordan velger du korrekt ståltau? Nedenfor er en tabell med viktige momenter for å velge et egnet ståltau. Å velge det riktige ståltauet sikrer maksimal levetid, forutsatt at regelmessig inspeksjon og riktig smøring opprettholdes.

Valg av ståltau

Når man bestiller nytt ståltau, må man sørge for at det er korrekt type, konstruksjon, dimensjon og lengde. Følg anbefalingene fra maskinprodusenten.

 Advarsel! Feil valg av ståltau kan medføre redusert levetid, skade på ståltauet og/eller skade på annet utstyr!

Følgende momenter kan hjelpe deg med å velge korrekt ståltau.

For ytterligere veiledning må du gjerne kontakte oss i Certex Norge AS.

Moment Hvis ja Hvis nei
Er det behov for at ståltauet ikke vrir seg? Velg rotasjonsfattig ståltau Velg 6- eller 8-slått ståltau
Er det behov for høy bruddstyrke? Velg kompaktert ståltau -
Utsettes ståltauet for mange bøyesykluser? Velg ståltau med tynne yttertråder -
Utsettes ståltauet for høy utvendig slitasje? Velg ståltau med tykke yttertråder -
Spoles ståltau i flere lag? Velg langslått ståltau Velg krysslått ståltau
Brukes ståltauet i korrosivt miljø? Velg galvanisert eller rustfritt ståltau Velg blankt eller galvanisert ståltau.

Rotasjonsfattige ståltau

For å minimere rotasjon, spesielt ved høye løftehøyder, bruk rotasjonsfattige tau. Rotasjonsfattige ståltau har flere lag med kordeler hvor det ytterste laget er slått motsatt retning rundt kjernen enn resten. Dette er gjort for at rotasjonene fra de forskjellige lagene skal balansere hverandre slik at ståltauet totalt sett nesten ikke roterer.

Lagvis rotasjonsretninger i ståltau - Lifting KnowHow

Bruddstyrke

Bruddstyrken på ståltau oppgis vanligvis i kilonewton, men tonn er også ofte brukt.

Minimumsbruddstyrke (MBL)
Minimumsbruddlast er minimumsverdien på hvor sterkt et helt nytt ståltau er ved testing.

Aktuell bruddstyrke (ABL)
Aktuell bruddlast er bruddlasten på en bestemt lengde med ståltau som er målt av produsenten eller av en tredjepart.

Beregnet bruddstyrke (CBL)
Beregnet bruddlast er en teoretisk styrke av alle ståltrådene i ståltauet.

Lagvis visning av ståltau på spole eller trommel - Lifting KnowHow

Flere lag med ståltau på trommelen

Dersom det er feil type ståltau og/eller feil påspoling, og det spoles flere lag på trommelen, så kan det forårsake skade på de underliggende lagene.

Hvordan få ståltau lagvis på trommel og spole - Lifting KnowHowFlytvinkel

Ståltau må ikke brukes med for stor flytvinkel over ledeskive eller ståltauføring, da det medfører stor slitasje. Det er også fare for at det dannes fuglebur, kink eller bølgeform i ståltauet.

Spolingsretninger på spole og trommel - Lifting KnowHowStåltautrommel - den korrekte spolingsretningen

Rotasjonsretning og ståltauets påfestningspunkt er avgjørende for hvordan høyre- eller venstreslått ståltau skal oppspoles.
En enkel regel er følgende:

Høyredreiet ståltauspor på trommelen - venstreslått ståltau

Venstredreiet ståltauspor på trommelen - høyreslått ståltau.

 Advarsel! Galt valg av ståltauslagning kan føre til vesentlig reduksjon av ståltauets levetid!

Spolingsretningen i figurene gjelder for både glatte tromler og tromler med ståltauspor.

Korrosjon

Korrosjon på ståltauet kan forebygges med galvanisering eller smøring, eller man kan velge et ståltau med tykke ståltråder.

Rillespor på tromler

Sporene bør støtte ca. 1/3 av omkretsen på ståltauet. Radius på rillene bør være mellom 0,53 og 0,55 x d. Anbefalt er en radius på 0,54 x d som tilsvarer +8 % av ståltaudiameter.

Ståltau skiver - Lifting KnowHow

 Advarsel! Slitte skiver bør byttes ut eller vedlikeholdes.

 

Ståltauskiver

Før et nytt ståltau monteres, skal ståltauskivenes spor kontrolleres for slitasje og skarpe kanter. Mål spordiameteren med skivemål, og etterse sporets allmenne tilstand.

Spordiameteren skal være nominell ståltaudiameter +8% til +14% (0,54 x d til 0,57 x d).

 Advarsel! Et ikke-smurt eller galt smurt ståltau reduserer levetiden dramatisk!

Ståltauskiver - Lifting KnowHow

Vedlikehold - ståltausmøring

Når et ståltau er i bruk, slider de enkelte ståltrådene mot hverandre. For å redusere friksjonen smøres kordelerne og kjernen under fremstilling. Smøringen forbedrer ståltauets funksjon og øker levetiden.

Undersøk ståltauets smøring umiddelbart etter installasjonen, og rengjør ståltauet for fremmedlegemer, som sand etc. Ståltauet kan også bli supplert med smøremiddel før det tas i bruk.

Det er også viktig, at ettersmøring skjer med jevne mellemrom avhengig av de gjeldende driftsbetingelsene.

 Advarsel! Et ikke-smurt eller galt smurt ståltau reduserer levetiden dramatisk!

Steel wire rope choose lubrication - Lifting KnowHow