Hva er forskjellene ved WLL, SWL og MBL?

Denne veiledningen gir en kort beskrivelse av begrepene WLL, SWL og MBL

Det er mange begreper å holde styr på innenfor løft, og det er viktig å vite hva de betyr for å ta et trygt valg av løfteutstyr. Vi forklarer her forskjellen mellom noen av begrepene.

WLL

er en vanlig forkortelse når det gjelder løft. Det står for Working Load Limit. WLL er spesifisert av produsenten av produktet. Dette betyr at det er den maksimale lasten som det ikke-faste løfteutstyret er designet for å løfte under forholdene spesifisert av produsenten.
Working load limit (WLL) er et begrep fra de harmoniserte standardene under maskindirektivet, og derfor skal løfteutstyr iht Maskinforskriften (i Norge) være merket med WLL.
De generelle sikkerhetsfaktorene for løfteredskap og løftekomponenter kommer også fra maskindirektivet (working coefficient) og de harmoniserte standardene.

SWL

er forkortelsen for Safe Working Load. SWL var tidligere et ofte brukt begrep, men den juridiske betydningen av ordet "trygg" betydde at begrepet i stor grad ble erstattet av WLL. Generelt tilsvarer SWL i dag WLL for alt løfteutstyr under krankroken, som kroker, sjakler og annet løfteutstyr. For kraner, taljer og vinsjer brukes begrepet "Kapasitet". Kapasiteten påvirkes vanligvis av vekten av løftebjelken eller løfteutstyret montert under krankroken.

Begrepet "sikker arbeidsbelastning" kan fortsatt brukes og refererer da til en redusert belastning basert på spesifikke omstendigheter i bruksmiljøet. En risikovurdering må alltid utføres av en kompetent person før et løft for å avgjøre om lastekapasiteten sannsynligvis vil bli påvirket

Minimum bruddstyrke, MBL/MBF

eller minimum bruddlast/kraft angir belastningen eller kraften som må oppnås før løfteutstyret risikerer å gå i stykker eller gjennomgå en endring som gjør at lasten løsner. Minimum bruddstyrke er kraften som skal oppnås ved testing for revne. Lasten er oppgitt i kg/tonn og effekt i kN (kilonewtonn).

Sikkerhetsfaktor (SF)

er et begrep som indikerer et forhold mellom WLL og MBL. Dvs. hvor mye sterkere utstyret er sammenlignet med det det er designet for å løfte. Sikkerhetsfaktoren er spesifisert i standarden for hvert løfteområde og er vanligvis mellom 4:1 og 7:1. Fiberutstyr som rundsling og båndstropper har en sikkerhetsfaktor på 7:1.

Maksimal belastning kan dermed beregnes som WLL = MBL/SF.

Bevisbelastning

er belastningen som produsenten har utsatt produktet for under en prøvebelastningstest. Hvor mye et produkt som minimum bør testes med står i gjeldende standard.

Husk! Når du monterer flere løftekomponenter i et løfteutstyr, er det viktig å huske at det er komponenten med lavest maksimal belastning som bestemmer WLL for det totale løfteutstyret.

For løfteverktøy gjelder WLL-setningene for rett løft i én del. Ved løft med flere deler eller i andre løfteformasjoner beregnes maksimal belastning ut fra angitt faktor.

Lifting KnowHow - Det perfekte løft starter med perfekt kunnskap

Oppsummering:

WLL Maksimal belastning som utstyret og/eller komponenter er designet for å løfte under forholdene spesifisert av produsenten.
SWL Tidligere en vanlig betegnelse, men er i dag erstattet av WLL for alt løfteutstyr under krankroken. Begrepet brukes fortsatt i offshore/marine industri.
MBL Indikerer minimumsbelastningen eller kraften som skal oppnås før løfteutstyret risikerer brudd eller endring som får lasten til å løsne.
Normal kapasitet Brukes til kraner, taljer og vinsjer for å indikere hva de trygt kan løfte.
Sikkerhetsfaktor Hvor mye sterkere utstyret er sammenlignet med det det er designet for å løfte. 4:1 og/eller 7:1
Bevisbelastning Belastningen produsenten har utsatt produktet for under testing