Image | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Norway AS

Sette standarder for en mer bærekraftig fremtid


I Certex Norge tror vi at bærekraft er nøkkelen til å sikre fremtiden vår som selskap. Veiledet av kjerneverdiene våre i kombinasjon med Lifting KnowHow, har vi forutsetningene for å drive bærekraftig transformasjon i bransjen vår. Bærekraft er integrert i verdikjeden vår med fokus på å tilby trygge produkter og løsninger for å møte kundens kvalitetsforventninger og forbedre deres bærekraftytelse.

Bærekraftig forsyningskjede, Bærekraftig drift og Bærekraftig kundetilbud er våre tre fokusområder, som igjen er delt inn i tre bærekraftstemaer: Mennesker, Klima og Sirkularitet. For hvert tema er det definert langsiktige mål og aktivitetene som trengs for å nå dem. Et sett med KPIer rapporteres regelmessig for å sikre at vi er på vei i riktig retning. Med visjonen om å være selskapet som setter standarder for en mer bærekraftig fremtid, har vi en tøff reise foran oss, men vi er forpliktet, la oss gjøre dette sammen!

Får bærekraft til å skje


Certex Norge er en del av Axel Johnson International hvor bærekraft er en grunnleggende del og forutsetning for konsernets forretningsmodell. Hver dag driver, sikrer og driver produktene våre tusenvis av applikasjoner som er avgjørende for at samfunnet skal fungere. Hos Axel Johnson International erkjenner vi at samfunnet må være mer bærekraftig, og ved å hjelpe kundene våre med å finne optimale tekniske løsninger, bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling. Med kundene i fokus vil konsernets bærekraftsarbeid styrke vår eksisterende virksomhet og drive bærekraftsomstillingen i vår bransje. Les mer om hvordan konsernet jobber mot en mer bærekraftig industri på Axel Johnson Internationals nettsider.