Bærekraft drift

Icon sustainable offer

Ressurseffektivitet og svært engasjerte medarbeidere


Vi streber etter å oppnå bærekraftig drift gjennom ressurseffektivitet og svært engasjerte medarbeidere. Med våre verdier Få ting til å skje, langsiktig og god å jobbe med som ledende prinsipper, forbedrer vi kontinuerlig vår bærekraftsytelse for å bevise fremtiden vår som selskap og arbeidsgiver.

Vi reduserer CO2-utslippene våre i tråd med Paris-avtalens 1,5-gradersmål.

Vi er forpliktet til å redusere våre CO2-utslipp i henhold til Green House Gas Protocols Scope 1 og 2 med 50% frem til år 2030, med år 2020 som basislinje. Dette skal vi få til ved å fokusere på energieffektivitet, elektrifisering og bruk av fornybare energikilder.

Vi minimerer avfall og ser på alt avfall som en ressurs.

Som en del av vår bærekraftstrategi ønsker vi å redusere avfallet vårt så mye vi kan. Det langsiktige målet er å ha null avfall til deponi eller forbrenning. For å sikre kontinuerlige forbedringer og en systematisk tilnærming innenfor miljøområdet er vi sertifisert med miljøstandarden ISO 14001.


”Å ta ansvar for våre forretningsrelaterte utslipp er viktig for å vise både kunder og ansatte at vi gjør det vi kan for å bidra til en bærekraftig fremtid. Klimakrisen er et globalt problem som vi må løse sammen og ta ansvar for i enhver handling"

Håkan Donnerlid, Administrerende direktør CERTEX Sverige

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Vi ønsker å være den mest attraktive arbeidsgiveren i vår bransje

...derfor tilbyr vi våre ansatte gruppeomfattende personutviklingsprogrammer og fokuserer på velvære på arbeidsplassen samt mangfold og inkludering.


Sikkerhet først
Hos Certex Norge setter vi alltid sikkerhet først og arbeidsplassen vår skal bidra positivt til våre kollegers velvære. Alle som er involvert i vår virksomhet skal være trygge når de er på jobb, og vårt syn på sikkerhet omfatter både fysisk og psykisk helse. Vi er sertifisert med helse- og sikkerhetsstandarden ISO 45001 for å ha en veletablert og systematisk metode for å forebygge og håndtere risikoer og ulykker.

God å jobbe med
En av våre kjerneverdier er å være god å jobbe med – både eksternt og internt. Våre etiske retningslinjer er en retningslinje for etisk forsvarlig oppførsel for alle ansatte. Det er en forlengelse av våre kjerneverdier, et enkelt kart over hva selskapet forventer av oss i ulike sammenhenger av vår arbeidshverdag.

For å sikre at våre ansatte overholder våre verdier og retningslinjer, er det en konsernomfattende varslingstjeneste, administrert av en ekstern part. Vi oppfordrer alle ansatte og partnere til å fortelle oss om handlinger som strider mot det vi står for som selskap – det skaper trygghet og hjelper oss å oppnå en god bedriftskultur.


Bærekraftig forsyningskjede

Ved å samarbeide med leverandører som deler våre verdier og oppfyller våre bærekraftsstandarder, sørger vi for at alle ledd i kjeden deler de samme målene, en bærekraftig forsyningskjede.

Bærekraftig kundetilbud

Vi setter vår stolthet i å tilby trygge produkter og tjenester for å møte kundenes kvalitetsforventninger og forbedre deres bærekraftytelse.