Aspire range™

Aspire range™ – Et mer bærekraftig valg

Å redusere og eliminere CO2-utslipp gjennom hele verdikjeden til et produkt og opprettholde bruk av produkter og materialer er utfordringer vi og hele løfteindustrien står overfor. Hos Powertex og Ropetex, som er en del av Lifting Solutions Group, ønsker vi å lede transformasjonen og sette standardene for en mer bærekraftig fremtid i vår bransje.

Derfor støtter vi sterkt Lifting Solutions Group's Aspire range™. Aspire range™ består av nøye utvalgte produkter med dokumenterte egenskaper som er mer bærekraftige enn konvensjonelle alternativer. Disse produktene har mindre negativ innvirkning på klimaet og/eller miljøet, uten at dette går på bekostning av kvalitet eller sikkerhet. Det er vårt ønske og dedikasjon å arbeide mot en løfteindustri som opererer på en mer bærekraftig måte.

Krav

Å skape felles standarder i et globalt marked er komplisert og tar tid. Vi respekterer den prosessen, men vi lar det ikke bremse våre ambisjoner om å kunne gå forran som et godt eksempel og vise hva som er mulig. Derfor har vi utviklet kriterier for produkter for at de skal kunne kvalifiseres som en del av Aspire range™.

Differensierende kriterier

Faktabaserte og klare bærekrafts forbedringer: Produktet har klare og faktabaserte bærekrafts forbedringer sammenlignet med konvensjonelle produkter innen ett eller flere av følgende områder:

 • Betydelig redusert CO2-fotavtrykk
 • Laget av resirkulert materiale
 • Erstatter farlige kjemikalier
  • kjemikalier oppført i vedlegg XIV og XVII i REACH blir erstattet.

Grunnleggende kriterier

 • Signert Code of Conduct: Vår Code of Conduct er signert av leverandøren

 • Leverandørens bærekraftsprestasjon er revidert: Leverandørene blir revidert i henhold til våre bærekrafts krav

 • Oppfyller kravene til kvalitet og sikkerhet: Samme høye krav til kvalitet og sikkerhet som våre konvensjonelle produkter

Axel Johnson International Aspire Range kriterier

Axel Johnson International Aspire Range krav

Aspire range™ godkjenningsprosess

 1. Teamet søker aktivt etter og utvikler nye produkter
 2. Produktet blir grundig verifisert mot Aspire range™-kriteriene.
 3. Forespørselen blir sendt til Aspire range™-produktstyret.
 4. Forespørselen blir gjennomgått for godkjenning eller avslag av produktstyret.
 5. Etter godkjenning fra produktstyret blir forespørselen presentert for Lifting Solutions Groups ledelsesteam.
 6. Lifting Solutions' ledelsesteam bekrefter at kriteriene er oppfylt og godkjenner produktet for inkludering i Aspire range™.

Aspire-produkter i Powertex og Ropetex

Powertex har flere produkter som er godkjent for å være en del av Lifting Solutions Group's Aspire range™. Dette betyr at disse produktene har faktabaserte forbedringer sett fra et bærekraftperspektiv, og er definitivt et bedre valg sammenlignet med konvensjonelle produkter. Klikk på ett av produktene nedenfor for å finne ut hvordan de utgjør en forskjell! Vi fortsetter vår reise og vil fortsette å legge til flere produkter i dette sortimentet underveis.

Besøk POWERTEX for mer informasjon.