Batteri LiFePo4 84Ah 12.8V oppladbart

Oppladbart batteri til Activa 1800 PWX markeringslys.

Håndtering

Ikke åpne eller demonter batteriene. Ikke utsett batteriene for brann eller oppbevar nær åpen flamme. Ikke kast i ilden, ikke feilkoble, ikke kortslutt.

Lagring

Oppbevar batteriene på et kjølig (under 30 °C), tørt og ventilert område. Hold batteriene borte fra varmekilder, åpen ild, mat og drikke. Ikke oppbevar batteriene over 55 °C eller under -30 °C. Lagring ved forhøyede temperaturer kan redusere batterienes levetid. Unngå fysisk skade og kortslutning. Lading av batterier

Lad batteriene ved romtemperatur (15 - 25 °C), i et tørt og ventilert område. Bruk kun lader anbefalt av Ovun AS. Batterier bør leveres til en lokal returstasjon for elektronisk avfall.

  • Materiale: Lithium
  • Merking: CE-merket
  • Bemerk: 12 timer ladetid

Filter

Vis filter

Velg ønsket variant. Legg til handlekurv for kjøp eller tilbudsforespørsel.