Batteri AL14-18S 220Ah

Batteri til Activa 1800 PWX markeringslys.

Håndtering

Ikke åpne eller demonter batteriene. Ikke utsett batteriene for brann eller oppbevar nær åpen flamme. Ikke kast i ilden, ikke feilkoble, ikke kortslutt.

Lagring

Oppbevar batteriene på et kjølig (under 30 °C), tørt og ventilert område

Vis mer

Artikkelnummer:

Batteri til Activa 1800 PWX markeringslys.

Håndtering

Ikke åpne eller demonter batteriene. Ikke utsett batteriene for brann eller oppbevar nær åpen flamme. Ikke kast i ilden, ikke feilkoble, ikke kortslutt.

Lagring

Oppbevar batteriene på et kjølig (under 30 °C), tørt og ventilert område. Hold batteriene borte fra varmekilder, åpen ild, mat og drikke. Ikke oppbevar batteriene over 55 °C eller under -30 °C. Lagring ved forhøyede temperaturer kan redusere batterienes levetid. Unngå fysisk skade og kortslutning. Batterier bør leveres til en lokal returstasjon for elektronisk avfall.

  • Materiale: Alkaline
  • Merking: CE-merket
  • Bemerk: Levetid: mer enn 2 år.
  • Advarsel: Ovun alkaliske batterier (primære - ikke oppladbare batterier) skal ikke lades. Ethvert forsøk på å gjøre dette kan forårsake brann/eksplosjon og utslipp av skadelige gasser og væsker.