Trygg sjakkeladapter

Dette produktet monteres på sjakler for å utvide anleggsdiameteren for fiberstropp og rundsling

Før bruk:
Sjekk at merkingen er lesbar og at informasjonen stemmer.
Kontroller at det ikke er;
• Deformasjoner, hakk/slagskader, sprekker, varmeskader/sveisesprut eller kjemikalieskader
• Dersom skade oppdages - bytt ut med ny!

 

Bruk av utstyret:
• Sikre adapteret med strips på bakkenivå. Da vil ikke adapteret falle og potensielt skade personell. Det vil også bidra til å holde stropper og rundsling bedre på plass.
• Må kun brukes med korrekt størrelse på sjakkel, og aldri adapter oppå adapter!
• Man skal aldri bruke sjakkel adapteret hvis den har blitt overbelastet!
• Løft rolig og uten rykk.
• Arbeidstemperatur: -40 til +50grader celsius
• Kun en stropp pr. sjakkeladapter.
• Bruk like stropper fra samme produsent, mtp. at krav til anleggsdiameter kan variere fra ulike produsenter.

Filter

Vis filter

Velg ønsket variant. Legg til handlekurv for kjøp eller tilbudsforespørsel.