Søylesvingkran med leddet arm: PFA

Passer for innendørs eller utendørs bruk, Den første armen kan rotere 180 grader og den andre 300°. Den leddede strukturen letter bevegelsene av last i områder det en standard svingkran ikke kan benyttes. Denne modellen er begrenset til kun manuelle rotasjoner. Gulvfeste utføres med kjemiske ankere eller ankerstenger med fundament.

Et komplett utvalg av tilbehør er tilgjengelig.

Tilvalg:
  • Monteringsmal * ankerstenger eller baseplate for kjemiske anker avhengig av monteringunderlag.
  • Tilførselskabler.
  • Sikkerhetsbryter.
  • Svingbrems, monterbar uten sveis.
  • Galvanisert overflatebehandling.
  • Elektrisk eller manuell talje.