Søylesvingkran med 360° rotasjon: PRT

Passer for innendørs og utendørs bruk. Armen er utført som I-profil for intensiv bruk og kan roteres 360 °. Kranen kan leveres med manuell eller motorisert sving, løpekatt og talje.
Monteres med ankerstenger eller baseplate/kjemiske anker.
Denne modellen har et vidt spekter av tilvalg.

Tilvalg:
  • Monteringsmal + ankerstenger
  • Baseplate + kjemiske anker der det er eksisterende betonggulv.
  • Svingmotorer for både innendørs og utendørs montering.
  • Strømtilførsel til talje og tilbehør.
  • Integrert sikkerhetsbryter.
  • Tilførsel med sleperinger for ubegrenset sving.
  • Varmgalvinisert overflatebehandling.
  • Endestoppere på en eller flere posisjoner.
  • Elektrisk eller manuell talje.