Nylon 8-part, flettet

Generelt: Tau av nylon har vært anvendt til de fleste bruksområder. Nylon har stor strekkevne og således meget god evne til å oppta energi. Denne egenskapen er verdifull når tauet brukes til formål hvor det forekommer sjokkbelastninger under dynamisk arbeid. På den andre siden kan strekkevne være farlig ved brudd, da tauet "slår tilbake" med stor kraft og hastighet idet energien frigjøres. Tauet er UV bestandig.

Eksempel på bruksområde: Fortøyning, forankring, stropper, MOB båt forløper, innen fiskerinæringen.

Utførelse: Multifilament.

Spesifikk vekt: 1,14.

Smeltepunkt: Ca 250°C.

Tøying ved brudd: Ca 26%.

  • Overflate: Hvit.

Filter

Vis filter

Velg ønsket variant. Legg til handlekurv for kjøp eller tilbudsforespørsel.