Brannslokker CGS K5TGX

PFAS-FREE

Slokkerklasse: 89B.

Bruksområde 

CO2 gir ren slokking med minimal sekundærskade. CO2-brannslukkere er derfor spesielt egnet for slokking av branner i elektriske rom, datarom, etc. De kan også brukes til å slokke branner som involverer brennbare væsker.

Typiske bruksområder inklude

Vis mer

Logg inn i webshop
Artikkelnummer:

PFAS-FREE

Slokkerklasse: 89B.

Bruksområde 

CO2 gir ren slokking med minimal sekundærskade. CO2-brannslukkere er derfor spesielt egnet for slokking av branner i elektriske rom, datarom, etc. De kan også brukes til å slokke branner som involverer brennbare væsker.

Typiske bruksområder inkluderer: Industri, offentlig sektor, næringsmiddelindustrien, kjøkken, datasentre, laboratorier, sykehus, lakkeringsverksteder, kjemisk industri.

CO2 gir ren slokking uten restprodukter og er derfor egnet i rom med dyrt mekanisk eller elektronisk utstyr eller i offentlige miljøer hvor slokkeska der i form av pulver eller skum bør unngås.

Tensidfri og fluor-fri.

I samsvar med EN3-7 og SOLAS.

  • Materiale: Sylinder: Stål
  • Merking: CE-merket, CE-merket
  • Arbeidstemperatur: -30°C til +60°C
  • Bemerk: Brannslukkeren må alltid fylles på etter bruk, selv om bare deler av innholdet har blitt brukt. Påfylling krever spesialutstyr. Kontakt et autorisert serviceverksted. Bruk kun spesifiserte slokkingsmidler og reservedeler.