Brannslokker CGS K5TGX

PFAS-FREE

Slokkerklasse: 89B.

Bruksområde 

CO2 gir ren slokking med minimal sekundærskade. CO2-brannslukkere er derfor spesielt egnet for slokking av branner i elektriske rom, datarom, etc. De kan også brukes til å slokke branner som involverer brennbare væsker.

Typiske bruksområder inklude

Vis mer

Logg inn i webshop
Artikkelnummer:

PFAS-FREE

Slokkerklasse: 89B.

Bruksområde 

CO2 gir ren slokking med minimal sekundærskade. CO2-brannslukkere er derfor spesielt egnet for slokking av branner i elektriske rom, datarom, etc. De kan også brukes til å slokke branner som involverer brennbare væsker.

Typiske bruksområder inkluderer: Industri, offentlig sektor, næringsmiddelindustrien, kjøkken, datasentre, laboratorier, sykehus, lakkeringsverksteder, kjemisk industri.

CO2 gir ren slokking uten restprodukter og er derfor egnet i rom med dyrt mekanisk eller elektronisk utstyr eller i offentlige miljøer hvor slokkeska der i form av pulver eller skum bør unngås.

Tensidfri og fluor-fri.

I samsvar med EN3-7 og SOLAS.

  • Materiale: Sylinder: Stål
  • Merking: CE-merket, CE-merket
  • Arbeidstemperatur: -30°C til +60°C
  • Bemerk: Brannslukkeren må alltid fylles på etter bruk, selv om bare deler av innholdet har blitt brukt. Påfylling krever spesialutstyr. Kontakt et autorisert serviceverksted. Bruk kun spesifiserte slokkingsmidler og reservedeler.
Filter

Vis filter