Øsekar i rød plast

Brukes for å fjerne vann fra båt.