Kvalitetssikring
og
sertifiseringer


Hos Certex Norge AS har vi en uttalt kvalitetspolitikk som gir føringer i vårt daglige arbeid. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss, og gjennom kvalitetssystemet vårt har vi et verktøy for å kunne jobbe systematisk med å tilfredsstille våre kunder og kontinuerlig forbedre våre prosesser. Kontakt oss dersom du vil dele ris eller ros med oss – det er gjennom tilbakemeldinger vi kan bli bedre!

Vår policy

Certex Norge AS skal være en ledende leverandør av løft, fortøyning og skipsutstyr til industri, offshore og maritim bransje i Norge. I tillegg skal vi videreutvikle vårt tilbud av sakkyndig kontroll og reparasjoner innenfor kran, løfteteknikk, teknisk service, NDT og maritim service. 

 Vi skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet og minimal belastning på ytre miljø etter gjeldende lover og forskrifter.
Vår policy er alltid å oppfylle våre kunders og aktuelle interessenters krav og behov gjennom være en god, fleksibel og profesjonell samarbeidspartner. Vi kaller dette The Lifting KnowHow. Alle ansatte har et ansvar for kontinuerlig forbedring av systemene for kvalitet, ytre miljø og HMS.
Ledelsen skal sørge for at vår policy er kommunisert og forstått i organisasjonen.

Sertifiseringer

Certex Norge AS har et ledelsessystem for kvalitet og miljø som er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001. 

Certex Norge AS er sertifisert sakkyndig virksomhet for kontroll av kraner og løfteutstyr. 

Certex Norge AS er kvalifisert leverandør gjennom Achilles JQS. 

Certex Norge AS er kvalifisert leverandør gjennom Magnet JQS. 

Certex Norge AS er kvalifisert leverandør til entreprenørene gjennom StartBANK. 

Certex Norge AS leverer produktsertifisert fortøyningsutstyr til oppdrettsnæringen. 

Certex Norge AS er kvalifisert leverandør til energisektoren gjennom Utilities NCE (tidligere Sellihca)