Ledende leverandør


Certex Norge AS er en ledende leverandør av ståltau og løfteutstyr i Norge. Vi er også kvalitetsleverandører av fortøyning og maritimt utstyr, og vi har et bredt og landsdekkende tjenestetilbud som inkluderer ekspertinspeksjoner og reparasjoner innen kran- og løfteteknologi, teknisk service, NDT og maritimt vedlikehold.

Opprinnelse

Selskapet startet i 1965 som en handelsbedrift kalt Nils Ohlin & Co AB. De viktigste produktene var ståltau, maritimt utstyr og små maskiner. I 1973 ble det solgt til det britiske selskapet BRIDON og endret navn til Bridon Rig Service AS i 1980. I 1984 ble Bridon Norge AS etablert. I 1997 kjøpte FKI Plc opp Bridon og Certex for å utvide virksomheten innen løfting og tjenester. Selskapet endret navn til CERTEX NORGE i 1998. FKI Plc solgte Certex Europe sommeren 2005 til det svenske konglomeratet Axel Johnson International.

Oppkjøp og fusjoner mellom 1970 - 2007

Bridon Riggservice 
Lund & Braastad
S.I.W.
Monrad Andersen Riggservice
Thams
Angelvik
Graff IOS Vestland Trading
Kran & Reparasjonsservice
Løfte og Transportteknikk
Mobil Talurittlås og spleiseverksted
Erling Haug Haug
Offshore Service
W. Giertsen

Langs hele Norges kyst

Certex Norge lokasjoner i Norge


Certex Norge AS har landsdekkende distribusjon. Vi tilbyr lokal tilstedeværelse og høy servicenivå fra våre avdelinger i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Trondheim, Kristiansund, Harstad, Hammerfest, Florø og Frøya.

Produkter og tjenester av høy kvalitet

Certex Norge AS har alltid vært forpliktet til å levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Alle våre avdelinger har et kvalitetssystem som er sertifisert i samsvar med kravene i ISO 9001:2015. Vi er også sertifisert som inspeksjonsorgan innen flere områder. Våre verksteder og servicekjøretøy er godt utstyrt med nødvendige verktøy for produksjon, service og vedlikehold av ståltrådtau, løfteutstyr og fortøyningsløsninger for både akvakultur, offshore- og landbaserte markeder. I tillegg har vi omfattende tjenester knyttet til NDT og maritimt redningsutstyr, som redningsflåter, overlevelsesdrakter, vester og brannbekjempelsesutstyr.

Certex Norge AS har som mål å være en god, fleksibel og profesjonell partner med aktiv deltakelse i bransjens utvikling.