Orrepinner i forskjellige dimensjoner varierende fra 6 mm til 10 mm.