Wirestrømpe/skjøtestrømpe enkel

Enkel strømpe med øye for tau- og kabeldragning

Utførelse: Flettet av doble ståltau. Med bløtt øye, eller kause.

Vi anbefaler en sikkerhetsfaktor på 3:1 ved drag langs bakken og 5:1 ved drag over hodehøyde.

  • Materiale: Ståltau - galvanisert
  • Bemerk: Sikkerhetsmargin er lagt til på de angitte bruddlastene. Ekstra sikkerhetsfaktor, avhengig av bruksområde, bør legges til.