Skiver

Certex Norge kan tilby skiver for offshore- og landbasert industri, som f.eks. offshorekraner, traverskraner, mobilkraner, beltekraner eller andre landbaserte systemer.

Skivene designes og tilvirkes etter sluttkundes tekniske spesifikasjoner og relevante kriterier.