Sjakler og jernvarer

Ulike typer sjakler, kauser, koblingsplate, ringer, og B- løkker som brukes i forbindelse med havbruk.