Publisert av: Rune Hansen

Vi oppretter avdeling på Frøya!

For å styrke satsingen mot oppdretts- og havbruksnæringen, har avdelingen i Trondheim besluttet å opprette en satellittavdeling på Frøya. Denne avdelingen vil kunne tilby kvalitetsprodukter innenfor løfteutstyr, brann og redning, pool for redningsflåter, maritime produkter og service og krankontroll i tillegg til hele produktsortimentet til Certex av ståltau, wire og kjetting og redskaper.

Dette er noe Certex avdeling Trondheim lenge har hatt lyst til å gjennomføre og det er godt å endelig kunne annonsere at det nå materialiseres med en avdelingsopprettelse på Siholmen på Frøya. Plasseringen er utmerket for å kunne serve sjøvante kunder!