Publisert av: Brynhild Steinvik

Certex Norge AS oppfyller kvalitetskravene

Gjennom dette arbeidet bevisstgjøres et systematisk kundefokus, prosesstankegang, kontinuerlige forbedringer, faktabaserte beslutninger og partnerskap med våre leverandører. Målet er flere fornøyde kunder og økt effektivitet.

 Neste steg er å utvide styringssystemet vårt til å oppfylle miljøkravene i ISO 14001, hvor vi vil forplikte oss til å utvikle Erling Haug AS på en ansvarsfullt og bærekraftig måte.

Kast loss for en bærekraftig fremtid!