Denne avdelingen er lokalisert på Forus i Stavanger.

Certex Norge AS avd. Stavanger
Postboks 340
Gamle Forusvei 25
4067 Stavanger

Tlf: +47 51 57 87 00
E-post: certex.stavanger@certex.no

Åpningstider: Mandag til Fredag, 08:00 til 16:00

ADMINISTRASJON


Roar Tytlandsvik
Avdelingsleder

Tlf: +47 915 13 287
E-post: roar.tytlandsvik@certex.no

Inger Lise Hope
Administrasjon

Tlf: +47 459 72 688
E-post: inger.lise.hope@certex.no

SALGSAVDELINGEN


Preben Nilsen
Teknisk salg

Tlf: +47 413 74 939
E-post: preben.nilsen@certex.no

Svein Roar Buås
Teknisk salg

Tlf: +47 924 63 116
E-post: svein.roar.buas@certex.no

William Juul
Produksjonsleder

Tlf: +47 913 28 713
E-post: william.juul@certex.no

DRIFTSAVDELINGEN


Gaute Pettersen
Lager- og produksjonsansvarlig
Tlf: +47 940 13 395
E-post: gaute.pettersen@certex.no

Egil Aslagsen
Logistikk

Tlf: +47 459 72 689
E-post: egil.aslagsen@certex.no