Post By: Brynhild Steinvik

Er fremtiden Dyneema®-fibertau?

Styrke
Dyneema® er 7 - 8 ganger sterkere enn stål når vi sammenligner lik vekt av materialene. Dette betyr at Dyneema®-tau har litt høyere bruddstyrke enn samme dimensjon ståltau – men til en brøkdel av vekten. Dyneema®-tau er produsert av SK78 fiber fra DSM Dyneema®
Strekkutmatting
Dyneema® fiber tåler et høyt antall sykliske laster opp mot bruddstyrken. Dette gir lang levetid og høy arbeidslast.
Sikkerhet
Dyneema® har veldig lav forlengelse (2-3% ved bruddlast). Dyneema®-tau er ‘dødt’ og har derfor veldig liten rekyl – selv ved store laster. Denne egenskapen er verdifull for sikkerheten under bruk av tauet.
UV-stabil
Dyneema® har bedre motstand mot sollys enn andre relevante fibre. Etter to år utsatt for sollys vil fiberne beholde 80% av bruddstyrken.
Motstand mot kjemikalier
Dyneema® er motstandsdyktig mot kjemikalier, og vil ikke bli påvirket av olje, syrer eller andre vanlige kjemikalier.
Motstand mot gnag
Dyneema® her utmerket motstand mot gnag sammenlignet med andre syntetiske fibre (fem ganger bedre enn polyester for eksempel). Likevel må det tas særlig hensyn slik at tauet kun går over rene og ikke-korroderte overflater osv. Skarpe kanter må unngås.
Bøyeutmatting
Dyneema® har gode bøye-egenskaper. Anbefalingen er likevel å sørge for en bøyediameter på minst 10 ganger tauets diameter.

Ta kontakt med våre selgere hvis dere ønsker å se på muligheten for å bruke Dyneema®-fibertau i noen av deres applikasjoner.