Certex Norge utfører service på løfteutstyr levert inn til våre avdelinger. Vi har utstyr til å teste og kontrollere at alt utstyr er i henhold til de krav som stilles i den del av industrien der produktene skal benyttes.