Før enhver bruk skal rundsling/båndstropp sjekkes for eventuelle feil /skader og at merking og spesifikasjoner er riktige. En rundsling/båndstropp uten merking eller som er defekt, skal aldri brukes før den er undersøkt av en sakkyndig person.

Under bruk bør det regelmessig foretas kontroller av eventuelle skader og defekter som kan være skjult under smuss, men som kan påvirke sikker bruk av rundsling/båndstropp. Disse kontrollene bør også omfatte annet løfteutstyr som benyttes sammen med rundsling/båndstroppen. Om det er tvil om kvaliteten eller merkingen er borte, bør rundsling/båndstropp tas ut av bruk inntil den er sjekket av sakkyndig person.

Hvor ofte rundsling/båndstropp skal godkjennes, bestemmes av sakkyndig person, og er avhengig av miljøet, bruksfrekvensen etc. Det skal som et minimum foretas en visuell kontroll av sakkyndig person 1-gang pr. år, for å sikre at kvaliteten opprettholdes på produktet. En slik kontroll skal dokumenteres.

All skade som synes utenpå rundsling/båndstropp, indikerer mulig skade på den lastebærende kjernen. Skadde rundsling/båndstropper skal tas ut av bruk.

Slitasje
Ved normalt bruk vil de ytterste fibrene utsettes for en viss slitasje. Dette er normalt og har liten påvirkning. På lengre sikt må det forventes at en slik slitasje vil redusere styrken på rundsling/båndstroppen.

Mer alvorlige skader på de ytterste fibrene, spesielt de som oppstår på et begrenset område, skal behandles som kritiske. Lokalt store slitasjeskader ofte forårsaket av skarpe kanter, kan medføre at rundsling/båndstroppen ryker eller mister store deler av sin løftekapasitet.

Rift
Rift skader i rundsling/båndstroppens ytre fibre, tverrgående eller langsgående slik at de indre kjernefibrene synes, skal ikke benyttes før en sakkyndig person har sjekket dem.

Kjemisk
Kjemisk påvirkning leder til lokal svekkelse og oppløsning av materialet. Tegn på dette er når det ytterste laget kan gnis bort.

Varme og friksjon
Varme eller friksjonsskader vises ved at fibrene ser glatte ut, I alvorlige tilfeller kan samennsmelting ha forekommet og indikerer en svekkelse av rundsling/båndstroppen.
  • Bemerk: : Forsøk aldri å reparere en rundsling/båndstropp selv.
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting