Kontroller at surringen/kjettingen ikke skades av skarpe kanter på lasten, Foreta visuell kontroll på surringsutstyret før og etter bruk.

Bare surringer med lesbar merking skal brukes.

Surringer må ikke overbelastes, kun håndkraft skal brukes ved stramming, maks 500N (50daN=50kg). Mekaniske hjelpemidler som stenger og rør skal ikke brukes til stramming så lenge de ikke er en del av surringen.

Surringer skal aldri brukes om de knytt eller om kjettingen er sammenkoblet med skruer.

Skader på etiketter og merkebrikker unngås ved å holde de borte fra lastens hjørner eller om mulig borte fra lasten.

Surringen/kjettingen og lasten eller begge deler, skal beskyttes mot slitasje og skade ved å benytte beskyttelse/mellomlegg og/eller hjørnebeskyttelse.Ved valg og spesifisering av surringer, skal det tas hensyn til  lastekapasitet, bruksmetode og hvilken type last som skal surres. Størrelse, form, vekt på lasten, bruksmåten, transportmiljø og lastens beskaffenhet påvirker valg av surring.

Ved friksjons surring av frittstående last, skal av stabilitetsmessige hensyn, minst 2 stk. surringer brukes, og ved diagonalsurring skal minst 4 stk. surringer brukes.

Surrings kjetting (HLL) med en innvendig lenkelengde  mellom 3xd og 6xd, skal bare brukes til surring av tømmer på kjøretøy, og er ikke tillatt brukt som vanlig surring.Den valgte surringen skal være både tilstrekkelig sterk og har rett lengde. Grunnleggende surringsregler er:

  a) planlegg surringens plassering og bruk før transporten starter
  b) før lasten surres, skal eventuelt løfteutstyr fjernes.
  c) planlegg surringen dersom ikke all lasten skal losses på samme sted
  d) beregn antall surringer i henhold til gjeldende bestemmelser
  e) kun de surringer som er beregnet for friksjons surring skal brukes til friksjons surring
  f) kontroller surrings strekken med jevne mellomrom, spesielt rett etter at transporten har startet

På grunn av ulike egenskaper og strekk ved belastning, skal ikke ulike surringer benyttes på samme last (eks surringskjetting og syntetisk surring).  Det må og tas hensyn til at tilhørende komponenter og festeanordninger skal passe til valgte surring.  Bruk av tilnærmet samme surring er tillatt.

Ved bruk av flate kroker (type TF5020) skal de belastes over hele sin egen breddeForsikre deg om at stabiliteten på lasten er uavhengig av surringen og at surringen kan slakkes uten at lasten faller av kjøretøyet og utsetter personer for fare. Om nødvendig koble fra løfteutstyret beregnet for videre transport, før surringen slakkes, for å forhindre utilsiktede bevegelser på lasten. Dette gjelder også surringsutstyr med kontrollert lossing.

Før man starter lossing, skal surringene løsnes.

Vær oppmerksom på lavthengende kabler ved lasting, lossing og surring.
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting