Surringer skal kastes eller returneres til Erling Haug AS for reparasjon, om de viser tegn på skade.
Følgende anses å være skade :

For surringen
  a) bare syntetisk surring med identifikasjon skal repareres
  b) om surringen kommer i kontakt med kjemikalier, skal den tas ut av bruk og Erling Haug AS skal 
      kontaktes.
  c) surring skal kasseres ved følgende skader: riv- og sårskader, bruddanvisning på den
      bærende fiberen og/eller på sømmen. Missdannelser som følge av at surringen har vært
      utsatt for høy temperatur

For kjettingen
  a) utvendige sprekker
  b) forlengelse på mer enn 3%
  c) slitasje på mer enn 10% av opprinnelig diameter
  d) synlige deformasjoner

For komponeneter og festeanordninger
  a) deformasjoner
  b) sprekker
  c) tydelig slitasje
  d) tegn på korrosjon

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting