Syntetisk surring er beregnet for bruk og lagring innenfor følgende temperatur intervall:
  a) polyester (PES) :      -40º  til  +120º  C.
  b) polyamide (PA)  :      -40º  til  +100º  C.
  c) polypropylen (PP) :   -40º  til  +  80º  C.

Disse intervallene kan variere avhengig av kjemisk miljø. I slike tilfeller kontaktes Erling Haug AS for mer informasjon. 

Endringer i temperaturen under frakt, kan påvirke styrken i de syntetiske surringene. Sjekk strekken i varme områder. 

De materialer som er brukt i produksjon av surringer har selektiv mostand mot kjemikalier.

Kontakt Erling Haug dersom surringene skal utsettes for kjemikalier.  Merk at kjemisk påvirkning kan øke med stigende temperatur. Motstandskraften mot kjemikalier er slik:

  a) Polyester (PES) påvirkes ikke av mineraliske syrer, men skades av alkaliske.
  b) Polyamid (PA) påvirkes ikke av alkalier, men angripes av mineraliske syrer.
  c) Polypropylen (PP) påvirkes lite av syrer og alkalier, passer derfor godt hvor det er krav til
      høy motstanskraft mot kjemikalier, unntatt løsemidler.

Uskadelige syrer og alkalier kan ved fordampning bli så konsentrerte at de kan gjøre skade på surringene. Forurensede surringer bør tas ut av drift omgående, spyles med kaldt vann, luft tørkes og overlates til sakkyndig person for kontroll.

Surringer og beslag/kjetting i klasse 8, bør ikke brukes i sure miljøer. Kontakt med syrer og sur damp medfører sprøhet i material kl. 8.  Kontakt Erling Haug AS for mer informasjon.

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting