Lengde toleranser
Den nominelle lengden (L) skal måles mellom "bærepunktene", eller omkretsen på en endeløs stropp.

1-partige og endeløse stropper
Den målte lengden av presslåstmonterte stropper skal ikke avvike fra den nominelle lengden med mer enn 2 x taudiameter eller 1% av den nominelle lengde, avhengig av hva som er størst. (NS-EN 13414-1)

Den målte lengden på en håndspleiset stropp skal ikke avvike fra den nominelle lengden med mer enn 4 x taudiameter eller 2% av den nominelle lengden, avhengig av hva som er størst.

Når 1-partige presslåsmonterte stropper brukes i samløft, må ikke lengdeforkjellen være større enn 1 x  taudiameter, eller 0,5% av den nominelle lengden, avhengig av hva som er størst.

Flerpartige stropper
Den målte lengden på en part av en presslåstmontert flerpartig stropp skal ikke avvike fra den nominelle lengden med mer enn 2 x taudiameter eller 1% av den nominelle lengden, avhengig av hva som er størst.

Forskjellen i lengde mellom de enkelte leggene av et løfteskrev skal ikke overstige 1,5 ganger ståltaudiameteren eller 0,5% av den nominelle lengden, avhengig av hva som er størst.

Kabelslåtte endeløse stropper
Den målte lengde for kabel-lagt Grommets med diameter <61 mm får ikke avvike fra nominell lengde med mer enn ± 1d eller 1% av den nominelle lengden, avhengig av hva som er størst. For kabel-lagt Grommets med diameter >65 mm toleranse skal være ± 0,5 d eller 0,5% av den nominelle lengden, avhengig av hva som er størst.

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting