Den nominelle lengden (L) på en ståltaustropp er lengden mellom de bærende punktene, eller for endeløse stropper, omkretsen. Avstanden mellom to presslåser på en stropp må ikke være mindre enn 20 ganger ståltaudiameteren (d). For håndspleisede stropper gjelder tilsvarende avstand mellom spleisenes siste innstikk. Forskjellen i legglengde i et flerpartig redskap må ikke, i ubelastet tilstand, overskride det høyeste av enten ±1xd eller ±1% av den nominelle lengden på partene. Andre stroppetyper enn de som presenteres på kommende sider kan produseres etter ønske.

Ved produksjon av stropper følges NS-EN 13414

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting