Arbeidslasten på løkker eller løftehoder skal være minst den samme som for stroppen. Ved 3- og 4-partige stropper skal makslasten på løftehodets balanseløkker være minst 1,6 ganger den aktuelle stroppens makslast.

Ståltauredskap som skal brukes ved et prosjektert løft med mindre vinkel (ß) enn 45°, og derved høyere arbeidslast(WLL), må dette oppgis ved bestilling.

  • Advarsel:  
2-part stropp
3-parts stropp
4-parts stropp
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting