Før installasjon skal ståltauets diameter kontrolleres. Mål på minst to steder med minimum en meters avstand på ståltauets høyeste punkter. Gjennomsnittet av disse mål skal være som toleransen i tabell.
I våre tabeller angis nominell diameter. Ståltauets virkelige diameter ligger innenfor følgende toleranser ref. NS-EN 12385
Eks. ståltauets nominelle diameter 8 mm og større: Toleranse -0+5%.
Rett
Feil
Velg et produkt fra tabellen nedenfor og klikk på knappen "Legg til forespørsel"
Nominell ståltaudiameter Ø (mm) Tolerance of nominal diameteron unloaded rope % CAD
2 to <4 0 +8
4 to <6 0 +7
6 to <8 0 +6
=8 0 +5
Special ropes 0+4

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting