Krav om lengre driftstider og høyere bruddlaster har medvirket til en utvikling fra standard ståltau til spesial ståltau.

Spesial ståltau er som regel produsert av høyere trådkvalitet og kordelene er i mange tilfeller kompaktert for å inneholde større stålareal som gir høyere bruddlast. Dette medfører at arbeidslasten kan økes ved den samme ståltaudimensjon. Kompaktering av ståltau medfører også en økning av levetiden og gir derfor en bedre driftsøkonomi.

I noen anvendelsesområder kreves ståltau med bedre stabilitet og krav til ekstra lav indre friksjon. For dette formålet produseres ståltau med et friksjonsnedsettende materiale mellom stålkjerne og kordelene.

Spesial ståltauene produseres med "dobbel parallellitet", hvilket betyr at både trådene og kordelene ligger parallelt. Dette forhindrer trådkrysninger som kan gi slitasjebrudd på trådene.

Felles for spesial ståltau er mindre ytre og indre friksjon, lavere toleranser, rundere og større anleggsflate mot skiver. Dette medfører en økt levetid under harde driftsforhold.

Kompaktert
Plastbelagt kjerne
Dobbel parallellslått
Rotasjonsfattig
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting