For å oppnå en så liten rotasjonstendens som mulig ved store løftehøyder, bør rotasjonsfattig ståltau benyttes.
Disse ståltauene er bygd opp av flere lag kordeler.
Hvert lag er slått i motsatt retning av det nærmest liggende, slik at vridningsmomentet i de ulike lagene arbeider mot hverandre.
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting