Ståltau bør lagres tørt og godt ventilert. Dekk til ved lagring utendørs. Roter ståltautromlene regelmessig under langtid, spesielt i varme miljøer. Inspiser ståltauet regelmessig. Ved behov skal ståltauet smøres. Kontakt Erling Haug AS for råd.

ADVARSEL! Feil lagring kan føre til skade på ståltauet. Oppbevar aldri ståltauet i miljø med store temperatursvingninger.

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting