Kordelene bygges opp av individuelle tråder som slås rundt en kjernetråd i ett eller flere lag, oftest til noen av de følgende
konstruksjoner:

Liketrådig:
Parallell slått -Alle tråder har samme diameter.

Seale (S):
Parallell slått - Ulike tråd-dimensjoner. Samme trådantall i ytter- og innerlaget.

Warrington (W):
Parallell slått - Ytre lag har to ulike dimensjoner, dobbelt så mange tråder som i det indre.

Warrington-Seale (WS):
Parallell slått - Kombinasjon av Seale og Warrington, med tre eller flere lag med tråd.

Filler wire (F):
Parallell slått - Dobbelt så mange yttre tråder som innvendige tråder, mens det i rommet mellom disse er lagt inn tråd i mindre dimensjoner.

Kompaktert kordel:
En kordel som har vært utsatt for kompaktering.

Liketrådig - Parallell slått
Seal (S)
Warrington (W)
Warrington-Seale (WS)
Filler wire (F)
Kompaktert kordel
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting