Kordelen i et ståltau slås rundt en kjerne av fiber, stål eller solid plastikk.

Om ståltauet er oppbygd rundt en fiberkjerne brukes betegnelsen -FC , f.eks. 6x19-FC.

Ståltau med stålkjerne er å anbefale om ståltauet utsettes for høye arbeidstemperaturer, harde påkjenninger, høye arbeidshastigheter, hard sammenpressing på tromler og blokker etc. Stålkjernen gir en bedre støtte for kordelene, noe som gjør at ståltauet bedre beholder sin form og gir bedre spenningsfordeling i de individuelle trådene.

Om ståltauet er oppbygd rundt en kordel brukes betegnelsen -WSC ,  f.eks. 6x19-WSC.

Om ståltauet er oppbygd rundt et ståltau brukes betegnelsen -IWRC , f.eks. 6x19-IWRC.

Kjernen kan i noen konstruksjoner kles med plast for å gi en økt stabilitet i ståltauet, og for å minske den indre slitasje og korrosjon, f.eks. Diepa PZ 371.

6x19-FC
6x19-WSC
6x36-IWRC
Diepa PZ 371
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting