Følgende instruksjoner og advarsler er skrevet for å gi retningslinjer for sikker installasjon og håndtering.
Advarselteksten peker på områder der det er stor fare for reduksjon av ståltauets levetid og/eller skade på utstyr, samt fare for personskader ved feilaktig håndtering.

ADVARSEL! Håndtering og installasjon av ståltau skal alltid utføres av personer med kunnskap og forståelse av
gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting