Ved løft og håndtering av ståltau må man påse at ståltauet ikke skades av truck-gafler eller annet løfteredskap.

ADVARSEL! Feil håndtering kan skade ståltauet.

Rett
Rett
Feil
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting